Zienswijze ontwerp omgevingsvisie Eindhoven

24 januari 2020

Het Watersportverbond heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Eindhoven. Het aantal inwoners en bedrijven in Eindhoven neemt sterk toe. Dat leidt tot een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Hoe daarmee omgaan wordt, staat beschreven in de omgevingsvisie voor Eindhoven.

Het regioteam Brabant ziet kansen voor de kanosport in de verschillende onderdelen van de omgevingsvisie. Zo wordt er gesproken over beweegvriendelijke openbare ruimte, een duurzame sportinfrastructuur en werken aan een levendig en aantrekkelijk centrum waar veel te doen is. Met name de Dommel, die ook door het centrum van Eindhoven stroomt, is een excellent kano-vaartraject. Als kanovaren daar toegestaan wordt, kan dit wezenlijk bijdragen aan deze ambities.

Kanovaren draagt op een kleinschalige en natuurvriendelijke manier bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Helaas is het verboden op de Dommel in het centrum van Eindhoven en ter plaatse van de vistrap bij het Van Abbemuseum. Het zou mooi zijn als de Dommel een doorgaande kanovaarweg zou kunnen worden. Zo kunnen langere tochten gemaakt worden en kan het centrum van de stad via de Dommel bezocht worden. Daarnaast is het voor de mensen op de wal altijd leuk als er op het water iets te zien is.

In het verleden heeft de gemeente Eindhoven het Waterschap De Dommel verzocht om een financiële bijdrage te leveren  voor het passeerbaar maken van de vistrap. Het waterschap heeft dit afgewezen maar zei wel mee te willen denken over het recreatief versterken van de Dommel in Eindhoven. De goede bedoelingen zijn er dus wel, alleen de uitvoering laat lang op zich wachten. Vandaar dat we in deze zienswijze de gemeente opnieuw op de kansen wijzen om kanovaren in het centrum van Eindhoven mogelijk te maken.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond