Watersportverbond laat kamervragen stellen over waterplantenproblematiek

6 juli 2020

Het Watersportverbond heeft eind juni in samenwerking met Sportvisserij Nederland een aantal kamervragen voorbereid met betrekking tot de overlast van Waterplanten in de Randmeren en het Zuidelijk IJsselmeergebied. Deze vragen zijn in de Tweede kamer gesteld door CDA kamerlid Jaco Geurts.

Er is al jaren overlast van waterplanten in de Randmeren en IJmeer/Markermeer. Het Watersportverbond doet er van alles aan om de overlast tegen te gaan. Zo is er zowel op de Randmeren als op het zuidelijk IJsselmeer een Stichting Maaien van het Watersportverbond en HISWA-RECRON actief die deze gebieden maaien volgens de wensen van de achterban. Het Watersportverbond lobbyt in samenwerking met verschillende partijen bij gemeenten en provincies om dit maaien te bekostigen. 

Maar ook op hoger niveau wordt actief gelobbyt. Op 1 juli gesteld heeft Jaco Geurts((CDA) vragen gesteld over de problematiek aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. De ministers moeten de vragen binnen drie weken beantwoorden. Geurts stelde onder andere vragen over de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid over het ontstaan en het terugdringen van de waterplanten en de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat om ook buiten de vaargeul te maaien. Wordt vervolgd. 

Het Watersportverbond blijft zich inspannen om de waterplantenproblematiek hoger op de politieke agenda te krijgen. 

Zie hier voor een overzicht van alle gestelde vragen. 

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond