Waterplanten in vaarwater: een lastig dilemma

Laat ons je meenemen in het dilemma rondom waterplanten.

29 september 2019

Als Watersportverbond houden we ons bezig met schoon en veilig, toegankelijk vaarwater. Waterplanten hebben voor ons echter twee kanten: het werkt zowel voor als tegen ons als watersporters. Laat ons je meenemen in het dilemma rondom waterplanten.


Waterplanten: een grote zege

Studies van onder andere Waterschap Rivierenland en de Universiteiten van Wageningen en Nijmegen tonen aan dat waterplanten essentieel zijn voor onze wateren. Planten als de lisdodden (ook wel bekend als rietsigaren) en fonteinkruid zuiveren het water op een natuurlijke manier. Deze planten gedijen goed bij warmte en zonlicht dat de bodem bereikt. Zonder deze waterplanten krijgen vervuilers vrij spel, en dat is funest voor ons plezier in het vaarwater.


Waterplanten: een grote last

De keerzijde van wateren vol waterplanten is de overlast die het veroorzaakt. In ondiepe wateren is namelijk in de zomermaanden een enorme opmars van waterplanten, wat zorgt voor grote stukken water vol met ondoorgaanbare stukken groen. Het resultaat? Zwemmers raken erin verstrikt, boten lopen vast en slaan zelfs om. Er zijn gevallen bekend waarin de reddingsbrigade op belangrijke momenten vast raakte in deze plantendrab. Dit soort gevallen willen en moeten we voorkomen.


De rol van het Watersportverbond

Het Watersportverbond zoekt actief naar oplossingen voor dit dilemma. Een van de initiatieven is de op 6 maart opgerichte stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’. Deze stichting is opgericht door de HISWA Vereniging en het Watersportverbond. Samen met de HISWA Vereniging zetten we ons in om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren en uit te voeren.


Oproep: laat van je horen

Heb jij ook last van waterplanten? Loop jij met een idee hierover, of zoek je gelijkgestemden om het in jouw regio op te pakken? Wij komen graag in gesprek en denken met je mee. Samen zoeken we naar oplossingen en samenwerkingsverbanden. Laat ons horen wat jouw ideeën rondom dit dilemma zijn via belangenbehartiging@watersportverbond.nl.

Meer over de actuele zaken rondom waterplanten lees je in het dossier Waterplanten. 

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond