Vragen over het coronavirus en watersport

28 februari 2020

Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, begrijpt het Watersportverbond de vraag of dit gevolgen heeft voor de watersport.

Het Watersportverbond staat, via NOC*NSF en met collega-sportbonden, in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook de watersport raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten. Zie voor actuele informatie:

Coronavirus en watersport Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond