Verzet tegen plannen voor zonnepanelen in IJsselmeer

Verontruste bewoners en vertegenwoordigers van partijen, waaronder het Watersportverbond, hebben een petitie overhandigd aan de commissaris van de koning Arno Brok.

15 juli 2019

Verontruste bewoners en vertegenwoordigers van onder meer It Fryske Gea, de Nederlandse Vissersbond, HISWA Vereniging en het Watersportverbond hebben woensdag 10 juli in het provinciehuis in Leeuwarden een petitie overhandigd aan de commissaris van de koning Arno Brok. In de petitie spreken de partijen zich uit tegen plannen om zonnepanelen te plaatsen in het IJsselmeer.

Ze eisen met de petitie dat Provinciale Staten zich actief verzetten tegen toekomstige plannen om zonnepanelen in het IJsselmeer voor de Friese kust te plaatsen en alle middelen aanwenden om deze plannen actief tegen te houden. Het IJsselmeer moet volgens hen blijven zoals het is.


Ruimtelijke identiteit uniek vaargebied bewaken

Het Watersportverbond ziet het IJsselmeergebied als een uniek vaargebied in Europa, zowel door het gevoel van ruimte als het gebruik. Om de ruimtelijke identiteit van het IJsselmeer te bewaken, hanteert de bond de ‘10 Gouden regels voor het IJsselmeergebied’ van Frits Palmboom. Om het IJsselmeer bereikbaar te houden voor de watersport is het belangrijk dat grote, open maten en lange zichtlijnen behouden blijven. Daarnaast vraag de bond aan de provinciale staten om de grote midden-gebieden in verschillende wateren vrij te houden. Niet alleen visueel, maar ook functioneel bevaarbaar en te bezeilen voor grotere boten.


Energietransitie niet ten koste van watersport

Het Watersportverbond is groot voorstander van de energietransitie, maar dit mag echter niet ten koste gaan van de natuur en beoefening van de watersport. In de visie op het IJsselmeergebied stelt het Watersportverbond dat de maatregelen van energietransitie moeten passen bij de kernwaarden van het IJsselmeergebied (openheid, weidsheid en rust). Dat de maatregelen aansluiten bij de gebruiksfuncties van de waterrecreatie en watersport. Vaargebieden en vaarroutes gerespecteerd blijven en (nieuwe) grootschalige windparken voorkomen worden, zodat de ‘bezeilbaarheid’ van het IJsselmeergebied behouden blijft.


Samen kijken naar oplossingen

Uiteraard is het Watersportverbond - samen met haar regioteams - bereid om met de Provinciale Staten te kijken hoe we de ruimtelijke identiteit van het IJsselmeergebied kunnen bewaken en hoe de energietransitie op een voor alle partijen positieve wijze kan worden uitgevoerd.

 

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond