Rookruimtes in kantines per direct verboden

Heeft jullie vereniging een rookruimte in het clubhuis? Dan kan deze uitspraak bij jullie van toepassing zijn.

28 november 2019

Heeft jullie vereniging een rookruimte in het clubhuis? Dan kan deze uitspraak bij jullie van toepassing zijn.

De Hoge Raad heeft op 27 september jl. geoordeeld dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig is. Dat geldt ook voor rookruimtes in sportkantines. Hoe daarmee omgegaan wordt, wordt de komende maanden duidelijk.

Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod van kracht voor de horeca. Op dat verbod geldt een uitzondering voor daarvoor aangewezen rookruimtes. De belangenvereniging Clean Air Nederland heeft een procedure tegen de Staat aangespannen om deze uitzondering ongedaan te maken. CAN is van mening dat de uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (het WHO-Kaderverdrag).

Eerder, in 2014, heeft CAN ook al de uitzondering voor kleine cafés door de Hoge Raad onverbindend laten verklaren. Voor rookruimtes in horeca-instellingen geldt volgens de Hoge Raad hetzelfde. De rookruimtes passen niet bij de plicht om burgers te beschermen tegen tabaksrook, aldus de hoogste rechter, en zijn nu per direct verboden. 

Het kabinet had al met de horeca afgesproken dat rookruimtes vanaf juli 2022 definitief dicht moesten. Die afspraak, uit het door staatssecretaris Blokhuis gesloten Preventieakkoord, is met deze uitspraak van de Hoge Raad van tafel.

Niet direct handhaving

Het verbod wordt niet direct gehandhaafd, heeft Blokhuis aangegeven. Wel schrijft Blokhuis dat hij op korte termijn in gesprek gaat met betrokken partijen, waaronder de horecasector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), over de gevolgen van het vonnis. Medio oktober gaat hij de Kamer verder informeren.

Bron: sportopleidingen.nl

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond