Project 'Sprong over het IJ' gestrand

6 juli 2020

Het ambitieuze plan van de Gemeente Amsterdam om Amsterdam Noord te verbinden (Sprong over het IJ) met het centrum van Amsterdam is gestrand, mede door verschillen van inzicht tussen belanghebbende, zoals Rijkswaterstaat, de Havendienst en aan de andere zijde de Gemeente Amsterdam.

Om uit de impasse te komen is een onafhankelijk advies gevraagd. Nadat eind 2019 al een tussen rapportage is geweest van de “Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam” ligt nu voor de eindrapportage met de titel “Genereus Verbonden” een concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomst vast waterkruispunt. Het Regioteam West Holland van het Watersportverbond is vanaf het begin betrokken geweest in het proces, allereerst bij de opstart fase door de Gemeente Amsterdam en later ook als vertegenwoordiger voor de waterrecreatie bij de advies commissie.

De belangenbehartiging van het Watersportverbond heeft altijd uitgedragen geen voorstander te zijn van een brug verbinding! Echter wanneer de keuze voor een brug gemaakt wordt, dan onder voorwaarden, zoals een nevengeul voor de recreatievaart, beweegbare delen in de brug aan beide zijden van het vaarweg, een frequente blauwe golf bediening en beschermde wachtplaatsen. In de ontwerpschetsen zien wij de eisen nadrukkelijk terug. Het regioteam volgt de toekomstige ontwikkelingen nauwlettend, met gevraagd en ongevraagd advies.

Lees hier verder voor de samenvatting van het advies, van de adviescommissie oeververbindingen.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond