Plannen gemeente Amsterdam nadelig voor de watersporter

Gemeenteplannen voor watergebied noodzaken tot actie. Watersportverbond dient zienswijze Omgevingsvisie Amsterdam 2050 in.

31 maart 2021

Amsterdam is van plan om na de invoering van het vaarvignet diverse andere maatregelen door te voeren. Deze hebben nadelige gevolgen voor de watersporter, zoals het versneld afdwingen van emissieloos varen en het openstellen van gevaarlijk vaarwater voor zwemmers. Het Watersportverbond is het met veel punten ten aanzien van waterrecreatie niet eens en heeft een zienswijze ingediend op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Het Watersportverbond wil aan de hand van de zienswijze in gesprek met de Gemeente Amsterdam.

In de gemeente Amsterdam zijn zo’n 25 verenigingen aangesloten bij het Watersportverbond. Samen hebben ze ruim 3.500 leden die gebruik maken van het water in en om de stad. Ook veel andere watersporters varen er regelmatig. Auke Bender, regio-vertegenwoordiger van het Watersportverbond in Noord-Holland Zuid:

“Wij onderschrijven de beweging naar emissieloos, dan wel emissie arm varen, maar de tijd om dit in te voeren is veel te kort voor de waterrecreatie in en om Amsterdam. Daarnaast wordt het een belemmering voor de recreatievarenden uit de (verre) omgeving. Begin 2025 moet het centrum al emissieloos zijn en in 2030 geldt dit voor heel Amsterdam, met uitzondering van de doorgaande routes zoals de Kostverlorenvaartroute (onderdeel van de Staande Mast Route) en de Amstelroute. De gemeente onderschat de investeringen die dit vraagt voor de gemiddelde watersporter. Wij vinden dat iedereen moet kunnen watersporten, ook als je niet zoveel geld hebt.”

Sluit geen mensen uit

Bender ziet problemen ontstaan bij oudere en minder draagkrachtige watersporters die door een omschakeling naar emissieloos varen, wat hoge kosten met zich meebrengt, het niet meer kunnen betalen.

“Voor deze groepen is watersporten bij een vereniging heel belangrijk. Als deze groepen afhaken om financiële redenen, missen ze meteen alle sociale aspecten van het verenigingsleven.”

Ander heikel punt binnen de context van emissieloos varen is volgens het Watersportverbond de onduidelijkheid omtrent de oplaadinfrastructuur in de publieke ruimte en in de havens, met name wanneer deze beschikbaar zullen worden.

Bebouwing langs het IJ, Sloterplas en de Nieuwe Meer

Ook tegen andere plannen van de gemeente Amsterdam maakt het Watersportverbond bezwaar. Denk daarbij aan de geplande bebouwing langs de randen van zeilgebieden, zoals langs het IJ, Sloterplas en de noordoever van de Nieuwe Meer. Dit zorgt voor plotseling veranderende windrichtingen die het zeilen belemmeren.

Gevaarlijk zwemwater

Het Watersportverbond wil graag meepraten met de Gemeente Amsterdam over de Omgevingsvisie 2050 en alle gevolgen daarvan, maar is daarvoor (nog) niet uitgenodigd.

 “We denken graag mee over alternatieven en veiliger opties, zoals voor ’t IJ waar nu een zwemlocatie is ingetekend. Dat kan niet de bedoeling zijn op zo’n druk vaarwater. Hetzelfde geldt voor het ernstig belemmeren van haventoegangen van watersportverenigingen.
Dit is niet alleen vervelend voor passanten die Amsterdam aan willen doen, maar ook voor de mensen die deze havens kiezen als rustplaats na het varen van de nachtelijke Staande Mastroute.”

Doorvaartvignet

Het plan van het doorvaartvignet is inmiddels ingevoerd, maar de uitrol laat nog op zich wachten.  De datum hiervoor stond op 1 april, maar is inmiddels uitgesteld naar de tweede helft van mei 2021. Lees hier het hele bericht over het doorvaartvignet. 

De partners van het Watersportverbond