Permanent bellenscherm tegen verzilting in Amsterdam Rijnkanaal

Rijkswaterstaat heeft eind november 2019 een permanent bellenscherm geplaatst in het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamse brug en het gemaal Zeeburg vlak bij Amsterdam.

3 december 2018

Rijkswaterstaat heeft eind november 2019 een permanent bellenscherm geplaatst in het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamse brug en het gemaal Zeeburg vlak bij Amsterdam. Dit bellenscherm is een belangrijke maatregel tegen de gevolgen van de ontstane droogte. Door deze droogte leveren de rivieren minder zoet water. Daardoor stroomt het zoute water vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Omdat er langs dit kanaal inlaatpunten liggen voor de omliggende waterschappen een een drinkwater inlaatpunt, komt de zoetwater inname in gevaar. Met deze maatregel hoopt Rijkswaterstaat de zoutwater indringing tegen te gaan.

Rijkswaterstaat heeft het Watersportverbond verzekerd dat dit bellenscherm niet of nauwelijks hinder oplevert voor de recreatievaart op het Amsterdam Rijnkanaal. Rijkswaterstaat heeft op beide oevers, speciaal voor de recreatievaart, waarschuwingsborden geplaatst, met de vermelding dat er een bellenscherm in het vaarwater ligt.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond