Minister wil zuiveringsvoorziening voor pleziervaartuigen mogelijk maken

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven de Regeling lozen buiten inrichtingen (Ribi) te willen wijzigen.

23 mei 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven de Regeling lozen buiten inrichtingen (Ribi) te willen wijzigen, om zo een zuiveringsvoorziening aan boord van pleziervaartuigen voor het lozen van toiletwater mogelijk te maken. Dit op voorspraak van het Watersportverbond én in goede samenwerking met de Stichting Waterrecreatie Nederland, de Nederlandse Jachtbouw Industrie, de HISWA Vereniging en de Toerzeilers.

Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. Sindsdien pleit de watersportsector op verruiming van de maatregelen, met name voor het toelaten van installaties die het zuiveren van toiletwater aan boord van een pleziervaartuig mogelijk maken.

Wijziging

De minister van I&W heeft een concepttekst inzake de wijziging online gezet. Het Watersportverbond heeft positief gereageerd op de voorgenomen wijziging, maar er ook op aangedrongen dat er naast deze wijziging diverse andere zaken goed geregeld moeten worden. Vooral op het gebied van de prijsstelling en de technische uitvoerbaarheid van zuiveringsinstallaties aan boord. Daarnaast is het Watersportverbond van mening dat een verfijnd netwerk van vuilwaterstations door heel Nederland een vereiste is en dat er een publiekscampagne moet komen om de waterrecreant te wijzen op het belang van schoon water.

Borging

Tot slot heeft het Watersportverbond haar visie gegeven op de motie van D66, die oproept om de verzegeling van de buitenwaterafvoer van vuilwatertanks in de wetgeving te verankeren. Het Watersportverbond heeft aangegeven dit onwenselijk en onwerkbaar te vinden. Borging van de afvoer is daarentegen volgens kenners eenvoudig te realiseren, praktischer en veiliger.

Standpunt Watersportverbond

Het standpunt van het Watersportverbond is samen met de reacties van andere watersportgerelateerde partijen én meer dan 100 reacties van bezorgde watersporters, op 20 mei 2019 ingebracht in een gesprek met ambtenaren van het ministerie. De vertegenwoordigers van het ministerie hebben aandachtig naar de opbouwende kritiek geluisterd, maar reageren pas na het inwinnen van advies bij de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en RWS. De verwachting is dat deze reactie begin juli 2019 gereed is. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond