Masterclass helpt verenigingen verder

In drie sessies zijn, onder leiding van onze procesbegeleider met een juridische achtergrond, verenigingen op weg geholpen bij het vraagstuk aanpak stijgende gemeentelasten.

21 november 2019

In het voorjaar zijn we vanuit de Watersportacademy een pilot gestart met vier verenigingen die meer wilden leren over hoe zij om kunnen gaan met de aangekondigde stijgende gemeentelasten. In drie sessies zijn, onder leiding van onze procesbegeleider met een juridische achtergrond, de verenigingen op weg geholpen.

De masterclass bevatte een kort theoretisch deel, waarbij juridische informatie werd gegeven gericht op het verschil tussen de civielrechtelijke en de bestuursrechtelijke kanten van het verhaal. Daarnaast bevatte de masterclass een intervisie-deel, waarbij over en weer mogelijke strategieën en oplossingen zijn aangedragen en besproken.

Resultaten

Naast het opdoen van juridische en strategische kennis hebben verenigingen elkaar ook echt weten te helpen. De onderhandelingspositie en houding is per situatie belicht. Dat heeft inzicht gegeven bij de verenigingen. Bij WSV Lelystad is het probleem al opgelost. Zij konden de andere verenigingen vervolgens goed adviseren. Zo heeft WV Brouwershaven de uitkomsten van de pilot gebruikt om hun eigen jurist te voorzien van informatie. WSV Doeshaven heeft aangegeven dat de sessies erg zinvol zijn geweest voor het verder bepalen van een standpunt in de richting van de gemeente. Al met al goede signalen om verder te gaan met het aanbieden van masterclasses aan onze verenigingen.

‘Heel nuttig om met elkaar van gedachte te wisselen’, ‘goed initiatief!’ (WV Brouwershaven)

Kampt jouw vereniging ook met stijgende gemeentelasten?

Kampt jouw vereniging ook met stijgende gemeentelasten en wil je dit gezamenlijk met een expert leren aanpakken en ervaringen met andere verenigingen delen dan kun je dit melden via vereniging@watersportverbond.nl. Denk aan complexe accommodatie vraagstukken, zoals gedwongen verplaatsingen, erfpacht of huur verhogingen en fusies. Het Watersportverbond biedt deze Masterclasses gratis aan. Na aanmelding en uitleg van de hulpvraag bekijken we welke masterclasses te vormen zijn en wanneer en waar ze kunnen starten.

De partners van het Watersportverbond