Landelijke regelgeving voor brandveilig gebruik ‘overige plaatsen’

2 maart 2020

De ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken hebben nieuwe landelijke brandveiligheidsregels opgesteld. De regels zijn van toepassing op ‘overige plaatsen’, zoals parkeer- en jukkenterrein en ligplaatsen in het water, en zijn met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2018.

Voor die tijd waren de regels voor ‘overige plaatsen’ in iedere gemeente afzonderlijk opgenomen. Deze verordeningen zijn niet meer nodig doordat er nu landelijke regels zijn. Deze zijn opgenomen in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’. Hiermee kwam een einde aan deze onnodige lokale verschillen en het zorgde voor toegespitste regels die niet zwaarder zijn dan nodig. 

De regels zijn van belang voor verenigingen die (winter)stalling op de wal hebben, ligplaatsen in het water of die evenementen organiseren met tijdelijke bouwsels, zoals tenten. De regels voor brandveiligheid van gebouwen (zoals loodsen, botenhuizen en botenloodsen) of bouwwerken die geen gebouw zijn (zoals permanente steigers) vallen gewoon nog onder het Bouwbesluit 2012. Deze regels zijn niet veranderd.


Watersportbranche

Branchevereniging HISWA-RECRON oefende, namens de watersportbranche, invloed uit op het tot stand komen van de nieuwe wetgeving. Daardoor is de voorgestelde norm voor de maximale omvang van een brandcompartiment van een lichte industriefunctie, zoals opslag en stalling, opgerekt van 1000m2 naar 3000m2. De afstand tussen twee van deze brandcompartimenten moet minimaal 5 meter zijn. Ook rekening houdend met de erfgrens en de brandlast bij de buren. Voor de boten die in het ‘natte deel’ van de jachthaven liggen geldt overigens geen maximum oppervlakte van een brandcompartiment.Wel is opgenomen dat een afgemeerd vaartuig in geval van brand moet kunnen worden vrijgemaakt, zodat er ten minste vijf meter afstand genomen kan worden van de brandhaard. Zie voor alle details het volledige ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’.


Melding i.p.v. een vergunning

In het besluit is ook opgenomen dat er uitsluitend een gebruiksmelding voor het terrein nodig is en geen vergunningplicht. De eisen van een gebruiksmelding zijn lager dan een vergunning. Verenigingen dienen de gebruiksmelding bij de eigen gemeente in, maar de regels waaraan getoetst wordt zijn nu in het hele land gelijk. Verenigingen kunnen bij hun eigen gemeente informeren naar de wijze van indienen van een gebruiksmelding. Hier vind je ter informatie zo’n gebruiksmelding.


Aanpassingen op vereniging

Het besluit is ingegaan per 1 januari 2018. Het is van belang dat je het terrein inricht comform het besluit. Bekijk ook nauwkeurig de verzekeringspolis.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met onze afdeling Verenigingsondersteuning via vereniging@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond