Korte impressie van de Noordzeedagen 2019

De Noordzeedagen zijn twee dagen van netwerken en kennis uitwisselen

7 november 2019

Op 3 en 4 oktober 2019 zijn voor de 19e keer de Noordzeedagen gehouden op het Forteiland in het midden van de haven in IJmuiden. De Noordzeedagen zijn twee dagen van netwerken en kennis uitwisselen tussen alle partijen die betrokken zijn op diverse onderwerpen die spelen rondom de benutting van de Noordzee. Ze worden georganiseerd door Rijkswaterstaat. Cees Metselaar, lid van het regioteam Noordzee van het Watersportverbond was hierbij aanwezig.

Centraal in de uitwisseling staat de aandacht voor natuur, voedsel/visserij en energie. Beleidsmakers, onderzoekers en belangenbehartigers worden geïnformeerd en informeren elkaar. De start leverde meteen een bijzondere constatering op: er bleek slechts één vertegenwoordiger van de watersport. Ook de visserij was met één vertegenwoordiger aanwezig. Verder NGO’s zoals de Stichting Noordzee en het merendeel onderzoekers.

De Stichting Noordzee stelde de burgemeester van de Noordzee voor, oud-olympisch zeilster Marcelien Bos-de Koning. Uit contacten met haar blijkt dat zij open staat om met de watersport contacten te leggen over het gebruik van de Noordzee. Waar iedereen verwachtingsvol naar uitkeek was het Noordzee akkoord dat inmiddels in conceptvorm is gepubliceerd. Over dit Noordzee akkoord en het ontbreken van vertegenwoordigers van de watersport bij het overleg dat geleid heeft tot dit concept akkoord, is onlangs door Watersportverbond, mede namens de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart een brief gezonden om duidelijk te maken dat er naast de drie onderwerpen waarop wordt gefocust ook meer belangen spelen. Gevraagd is aan de heer Jacques Wallage, co-voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, onze belangen in een gesprek nader te mogen toelichten. Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Tijdens de Noordzeedagen is ook kennis gemaakt met de Community of Practice (COP) waarin medegebruik van de Noordzee het centrale thema is. De conclusie is dat we daar aan tafel moeten komen. Inmiddels wordt dit geregeld. Over enige tijd komt er een officieel verslag van de Noordzee dagen, waarin meer op de details wordt ingegaan. De Noordzee begint ‘vol’ begint te raken. Sommigen spreken over een grootschalig industrieterrein. Als zeiler op de Noordzee wordt het zorgvuldig plannen van je route heel belangrijk. Hoewel, het doorkruisen van een windmolenpark is goed te doen. Uiteraard waar dit toegestaan is en nog niet ’s nachts.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond