Kabinet verlengt steunmaatregelen voor sport

26 januari 2021

Het kabinet verlengt de specifieke steunmaatregelen voor de sport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Amateursportorganisaties die getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen via verschillende regelingen gecompenseerd worden.

De steunmaatregelen voor de sportsector die zijn ingezet in 2020 worden verlengd tot 31 juni 2021. Het geld is bedoeld voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal 240 miljoen euro beschikbaar. Dit pakket vormt de basis voor ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021. Zodra 

Deze steunmaatregelen staan naast de verschillende meer algemene overheidsregelingen die beschikbaar zijn voor een aantal sportorganisaties zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ook deze laatste regelingen zijn verlengd en uitgebreid.

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond