In memoriam: Dorine van der Veen-Piscaer

Op 3 oktober is ons erelid Dorine van der Veen-Piscaer op 74- jarige leeftijd overleden

8 oktober 2020

Ons bereikte het droevige bericht dat Dorine van der Veen-Piscaer op 3 oktober op 74- jarige leeftijd is overleden. Dorine werd in 1999 benoemd als eerste vrouwelijke voorzitter van de Noord Nederlandse Watersport Bond (NNWB).  Zij kwam hiermee aan het roer van een bond die een soort status aparte innam. Een club met een eigen sfeer en een lange traditie. Er bestond een samenwerkingsovereenkomst met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, maar binnen het bestuur van de NNWB was daarover nog geen consensus. Mede door haar enthousiaste inzet en overtuigingskracht is deze overeenkomst aangepast en opnieuw bekrachtigd. Intensief overleg tussen afvaardigingen van KNWV en NNWB leidden in 2004 tot het samengaan van beide bonden. 

Tot eind 2005 heeft Dorine zich ingezet als vice-voorzitter van het Watersportverbond. Bij haar afscheid is zij door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van de bond. Als de nieuwe vice-voorzitter van het Watersportverbond zich in het voorjaar van 2006 onverwacht terugtrekt, neemt Dorine deze taak tot november van dat jaar tijdelijk op zich.

Dorine zal worden herinnerd als een enthousiaste, betrokken persoonlijkheid.

Het Watersportverbond wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit verlies.

De partners van het Watersportverbond