Hoe kun je als bestuur de ALV drukker bezocht krijgen?

De ALV is een belangrijke bijeenkomst. Het is soms lastig om leden warm te laten lopen voor deze vergadering.

28 november 2019

De ALV is een belangrijke bijeenkomst. Het is soms lastig om leden warm te laten lopen voor deze vergadering.

Hierbij bieden we wat tips die kunnen helpen:

  • Betrek de leden van de vereniging bij de ALV en laat hen de agenda (mee)bepalen. Vraag hen via de de clubsite, sociale media, e-mail en het clubblad om onderwerpen aan te dragen;
  • Trek ook op een andere manier de aandacht, bijvoorbeeld via een ludieke uitnodiging. maak een belrondje langs de leden of spreek hen op de vereniging aan;
  • Nodig een externe spreker uit zoals een topsporter of -trainer die vroeger lid was van de club. Vraag voor een topsporters informatie via vereniging@watersportverbond.nl

Maar een club kan nog meer doen!

  • Leden komen eerder naar een ALV als de vereniging iets extra’s organiseert zoals een vrijwilligersavond, barbecue of sportevenement;
  • Organiseer de ALV eens in een café in de buurt of bij een van de sponsors; zorg het hele jaar door voor betrokkenheid. Hoe meer je de leden betrekt bij de vereniging betrekt, hoe groter de kans op een hogere opkomst;
  • Organiseer ook eens een ALV voor de jeugd. Geef hen ook een stem om het voor iedereen leuker te maken.

 

En tot slot:

  • Vergader kort en functioneel en brainstorm in de tweede helft eens over de toekomst. Daar komen vaak veel leuke ideeën uit. En er zijn vaak ook direct wat leden die aanbieden om er mee aan de slag te gaan;
  • Gebruik de ALV ook om leden in het zonnetje te zetten. Huldig bijvoorbeeld de kampioenen of benoem iemand tot erelid of lid van verdienste of beloon de vrijwilligers.

De partners van het Watersportverbond