Herziening Reglement Erkennen en Afvoeren van Klassen

Een herziend reglement Erkennen en Afvoeren van klassen.

23 april 2019

Het huidige reglement stamt uit 1998 en werd al langere tijd niet meer actief gehandhaafd. Er is nu een herziend reglement dat per 30 oktober 2019 van kracht wordt, waarbij we gedurende 2019 reeds in de geest van dit nieuwe reglement zullen trachten te handelen.

De kern van het herziende reglement is dat het Watersportverbond keuzes van World Sailing volgt. Voor (nationaal) erkende klasse wordt meer gekeken naar georganiseerde wedstrijden en deelname hieraan, dan naar de hoeveelheid certificaten of boten in het land. Dit past in de ontwikkeling waarbij de noodzakelijkheid van een certificaat voor alle boten ter discussie staat. Het uitgangspunt blijft dat we graag zien dat zoveel mogelijk mensen met zoveel mogelijk plezier wedstrijden zeilen (en organiseren). 


Vragen?

Heeft u opmerkingen of vragen over dit herziene reglement dan horen wij dit graag. Neem hiervoor contact op met Arend van Bergeijk, manager Wedstrijdsport, via arend@watersportverbond.nl of het telefoonnummer 06 - 28 56 78 28.

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond