Eerste digitale Algemene vergadering, nieuwe (interim-)voorzitter benoemd

20 mei 2020

Voor het eerst in de historie van het Watersportverbond heeft de Algemene vergadering op maandagavond 18 mei digitaal plaatsgevonden. Het vergde van alle betrokkenen nieuwe vaardigheden, maar met een kleine uitloop verliep de vergadering over het algemeen, en zeker voor een eerste keer, naar behoren. Wij zijn blij om een nieuwe interim-voorzitter van het bestuur van het Watersportverbond te mogen verwelkomen. En we kunnen aan de slag met het aangenomen  jaarplan en begroting voor 2020. 

Met het coronavirus heeft digitaal samenkomen een enorme vlucht genomen. Ten aanzien van ALV’s vraagt dit om een digitaal stemmodule. Dat was aan het begin van de vergadering nog even zoeken en testen, maar gedurende de vergadering verliep dat steeds beter. We danken alle aanwezige leden voor hun begrip en constructieve feedback.

Hierbij een overzicht  van de genomen besluiten en besproken onderwerpen:

  • Beoogd kandidaat Ernst Jan Broer is benoemd tot (interim-)voorzitter van het bondsbestuur. De afgelopen weken heeft Ernst Jan al de nodige gesprekken gevoerd met verenigingen zodat hij zo snel als mogelijk in zijn rol als voorzitter kan kruipen en zich samen met het bestuur kan richten op een duidelijke koers in 2020 en verder. We wensen Ernst Jan veel succes met zijn werkzaamheden als voorzitter. 

  • Tijdens de vergadering namen we afscheid van onze penningmeester Peter de Jong. Het bestuurslid Peter van Arkel trad al op 18 maart j.l. af. Beiden hebben een grote bijdrage geleverd aan het Watersportverbond. Zodra het weer mogelijk is, nemen wij op gepaste wijze van hen afscheid. 

  • De procedure voor de opvolging van de penningmeester was al in gang gezet. Het bestuur heeft in Wouter van Catz een goede opvolger gevonden. Tot zijn benoeming in de eerstvolgende ALV, zal Wouter meedraaien in het bestuur als aspirant penningmeester.

  • Het jaarplan en de begroting 2020 zijn tijdens de vergadering goedgekeurd. 

  • Richting de Controleraad staat de volgende vraag open, die na de ALV wordt beantwoord. Het jaarplan en begroting 2020 zijn tijdens de vorige ALV afgekeurd. Nu keurt de Controleraad beide goed. Wat is er aangepast waardoor tot deze goedkeuring is besloten?

  • De prijs van een maand wedstrijdlicentie voor zeilen, wind- en kitesurfen, welke geldt voor 30 dagen, aangeschaft na 20 mei 2020 is verlaagd naar € 5,-. Een uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op wedstrijdorganiserende verenigingen om gebruik te maken van de centrale controle functionaliteit die het Watersportverbond aanbiedt.

  • De datum van de volgende ALV is vastgesteld voor woensdag 1 juli 2020.

De partners van het Watersportverbond