Consequenties bij ‘no deal’ BREXIT voor bootbezitters?

Het Verenigd Koninkrijk gaat de Europese Unie naar alle waarschijnlijkheid verlaten. Vanaf dan gelden de EU-regelingen en de transacties niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Wat zijn de gevolgen voor bootbezitters..

26 februari 2019

Het Verenigd Koninkrijk gaat de Europese Unie naar alle waarschijnlijkheid verlaten. Vanaf dan gelden de EU-regelingen en de transacties niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Wat zijn de gevolgen voor bootbezitters.

Hoe de nieuwe relatie met het VK er na de Brexit uitziet, weten we nog niet precies. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt in de nieuwe relatie. De Europese Unie heeft de European Boating Association (EBA) - waar het Watersportverbond lid van is - gewezen op de mogelijke gevolgen voor booteigenaren die bij een ‘no deal-scenario’ de oversteek willen maken.

Boten verliezen recht op vrij verkeer

In het geval van een 'no deal', kwalificeren boten die op het moment van de Brexit in het VK aanwezig zijn, niet meer als EU-goederen. Na de Brexit wordt een boot bij terugkeer aan dezelfde douanecontroles onderworpen als ieder ander vaartuig afkomstig uit een derde land/niet EU.

Wanneer de schipper bij een douanecontrole niet kan aantonen dat hij voor de boot in de Europese Unie invoerrechten en btw heeft betaald de afgelopen drie jaar, dan wordt de boot niet gekwalificeerd als een 'terugkerend goed'. In dat geval kan dan door de Douane invoerrecht en btw worden geheven.

Bereid u voor

U heeft op dit moment dus nog geen duidelijkheid over alle exacte gevolgen voor veranderingen en welke consequenties dit precies met zich meebrengt. Om het zekere voor het onzekere te nemen adviseren wij booteigenaren om hun boot voor de deadline te verplaatsen, zeker als u niet beschikt over de voldoende bewijsstukken waarmee aangetoond kan worden dat u in het verleden btw en/of invoerrecht heeft betaald. 

Gaat u na de Brexit met de boot naar het Verenigd Koninkrijk? Geef dan uw boot aan bij de Engelse douane en zorg voor een bemanningslijst.  

Het Watersportverbond blijft samen met NOC*NSF de ontwikkelingen omtrent Brexit nauwlettend in de gaten houden. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor booteigenaren, communiceren wij dit op onze website.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond