Boot Holland 2020: ontmoetingsplaats voor watersporters en verenigingen

28 februari 2020

Het Watersportverbond was 7 t/m 11 februari weer aanwezig op Boot Holland. De botenbeurs biedt watersporters inspiratie voor het nieuwe seizoen. Van elektronica tot motoren en van toerisme tot klassenorganisaties en uiteraard veel boten. De stand van het Watersportverbond en de klassenorganisaties is al enkele jaren een ontmoetingsplaats voor vele watersporters en verenigingen. Een plaats waar ze kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen als zij met hun boot onderweg zijn. Niet alleen watersporters kwamen langs voor een praatje en een kopje koffie, ook bestuurders van aangesloten watersportverenigingen bezochten de stand. 

Op de stand werden watersporters aangesproken met de vraag welke voorzieningen of maatregelen verenigingen en/of havens zouden kunnen nemen zodat oudere watersporters nog enkele jaren langer kunnen doorvaren. Veel watersporters gaven aan daar nog niet aan gedacht te hebben, maar kwamen uiteindelijk wel met tips. Van hulp bij het aanleggen tot een bankje in de douche. Zo werd bijvoorbeeld meerdere keren aangegeven dat een kikker in plaats van een ring op de steiger, het aanleggen veel eenvoudiger maakt. Verder werd de nieuwe regelgeving met betrekking tot het lozen van toiletwater toegelicht en werd aan bezoekers gevraagd welke maatregelen zij (gaan) nemen in hun eigen boot. We kunnen in ieder geval vaststellen dat dit onderwerp leidt tot veel discussie. Alle tips en opmerkingen zijn genoteerd en nemen we mee in de gesprekken met het de overheid.

Presentaties

De zondag is traditiegetrouw de dag voor de wedstrijdofficials. Zo gaf Arend van Bergeijk, manager Wedstrijdsport, een toelichting op de nieuwe regels met betrekking tot de licenties. Ook was er weer een openbare protestbehandeling en werd er gesproken over wedstrijdorganisatie in het algemeen. Leonard Teerling van het regioteam Groningen / Drenthe gaf een presentatie over het nieuwe vaarroutenetwerk Tasmanroutes.

 

Klassenorganisaties

De Stichting TOP had zoals gebruikelijk weer alle klassenorganisaties uitgenodigd zich te presenteren. Een groot aantal klassen had gehoor gegeven aan deze oproep. Daarmee was er ook dit jaar een mooi overzicht van oude en nieuwe (wedstrijd)klassen. Veel zeilers zien deze beurs dan ook als de start van het zeil(wedstrijd)seizoen en komen speciaal naar Boot Holland om met andere wedstrijdzeilers bij te praten.

De partners van het Watersportverbond