Boeien markeren vogelrustgebieden: vaar hier niet in

Vanaf 1 oktober is de vogelrustperiode weer van start gegaan.

2 oktober 2019

Vanaf 1 oktober is de vogelrustperiode weer van start gegaan. Tot 1 april 2020 worden watersporters en sportvissers gevraagd de met boeien gemarkeerde gebieden niet in te varen. Overwinterende watervogels rusten hier en bouwen reserves op voor ze weer doorvliegen. De vogelrustgebieden liggen in de Snitser Mar, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen.

De vogelrustgebieden liggen langs de ondiepe randen van meren en nooit in de vaargeulen. Watersporters en sportvissers kunnen dus gebruik blijven maken van de vaargeulen. Gele boeien met blauwe stickers met een slobeend en de tekst ‘Vogelrustgebied’ markeren de vogelrustgebieden.


Watersporters

Veel watersporters trekken er niet alleen in de zomer op uit, maar ook in de wintermaanden. Bijvoorbeeld met roeiboten, motorboten, kano’s of zeilboten. Ook vissers zijn dan vaak actief. Soms kan één voertuig of persoon al vanaf enkele honderden meters voor voldoende verstoring veroorzaken om de vogels te laten opvliegen. Vooral bij grote groepen vogels kan dit voor veel onrust zorgen.


Reserves opbouwen

Rust is ontzettend belangrijk voor de kwetsbare en bijzondere vogelsoorten die in Fryslân overwinteren. Bijvoorbeeld het nonnetje, de slobeend en de wintertaling. Ze hebben tijd en rust nodig om voldoende te eten en aan te sterken. Al deze reserves gebruiken ze om later weer naar de zomerverblijven te vliegen om te nestelen. Elke keer dat ze onnodig opvliegen, verliezen ze wat van hun energievoorraad. Bij teveel verstoring kunnen vogels een gebied uiteindelijk gaan mijden.

Meer informatie over de vogelrustgebieden is te vinden op www.fryslan.frl/vogelrustgebied.

Foto: Hans Pietersma

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond