Algemene Ledenvergadering Watersportverbond, beoogd (interim-)voorzitter stelt zich voor

3 april 2020

We leven door de situatie rond het coronavirus in een onzekere tijd. Dit geldt voor iedereen, ook voor het Watersportverbond en haar leden. Wij hebben nog nooit zoveel vragen gekregen van verenigingen, watersporters en anderen. Ook het websitebezoek stijgt tot ongekende hoogte.

Als we één positief punt mogen noemen, dan is dit het snel en verantwoordelijk handelen van onze verenigingen en de bereidheid elkaar te helpen. Het team van het Watersportverbond werkt hard aan de adequate vertaling van maatregelen en het geven van antwoorden op veelgestelde vragen. We zijn permanent bereid u, waar mogelijk en gewenst, met kennis en adviezen te ondersteunen.

In de huidige situatie was er geen sprake van dat de geplande ALV van 24 maart jl. doorging. Op dit moment is ook nog niet duidelijk of de ALV van 18 mei (in de geplande vorm) wel plaats kan vinden. Daarom informeren wij onze leden graag over de stappen die het Watersportverbond daarom neemt.


Belangrijkste punten ALV 24 maart

 • Goedkeuring jaarplan en begroting, inclusief meerjarig financieel beeld;
 • Benoeming (interim)-voorzitter.

 

Goedkeuring jaarplan en begroting
Het is duidelijk dat door de actuele situatie het jaarplan en de begroting voor een belangrijk deel achterhaald zijn. De mate waarin de plannen nog uitgevoerd kunnen worden, zal mede afhankelijk zijn van de duur van de corona-maatregelen. Wij zijn daarom bezig met het uitwerken van een aantal (financiële) scenario’s, waarbij de impact van de huidige crisis en de mogelijke maatregelen, maar ook het verlies van de huidige sponsor wordt meegenomen. Dit lijkt ons zinvoller dan het goedkeuren van het gepubliceerde jaarplan en de begroting, nu deze door de recente gebeurtenissen drastische wijzigingen vragen.


Beoogd (interim-) voorzitter Watersportverbond
De ALV van 24 maart jl. ging helaas niet door. Het bestuur had daar graag Ernst Jan Broer voorgedragen als (interim) voorzitter. Het helpt in deze tijd van alle ‘hens aan dek’ niet dat het bestuur van het Watersportverbond incompleet is. Mede om die reden gaat beoogd voorzitter Ernst Jan Broer nu alvast meehelpen om samen met het bestuur ons door deze moeilijke tijd te sturen. Hij doet dit in de wetenschap dat zijn definitieve benoeming nog niet zeker is. Heeft u vragen aan Ernst Jan dan is hij bereikbaar via voorzitter@watersportverbond.nl.

Ernst Jan stelt zich, middels onderstaande video, graag aan u voor:

Verder is Peter van Arkel op 18 maart afgetreden als bestuurslid en onze penningmeester, Peter de Jong zal in mei van dit jaar aftreden. Beiden hebben een grote bijdrage geleverd aan het Watersportverbond. Zodra het weer mogelijk is, zullen wij op gepaste wijze afscheid van hen nemen. De procedure voor de opvolging van de penningmeester is al in gang gezet. Mocht u kandidaten weten, dan houden wij ons van harte aanbevolen.


ALV 18 mei

Wij richten ons voor de eerstvolgende ALV nu op de reeds eerder vastgestelde datum van 18 mei. Of deze bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden, is helaas nog onzeker. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan  kijken we of de ALV online of telefonisch te organiseren is. Los van de juridische status geeft dat in ieder geval de mogelijkheid met elkaar de lopende zaken en de toekomst te bespreken. Gelet op de omstandigheden vinden wij het wenselijk een extra datum voor de ALV alvast te reserveren: maandag 29 juni.

Zodra er meer over de planning te melden is, informeren wij onze leden direct per mail. In alle gevallen geldt: besluiten stemmen wij af en nemen wij in gezamenlijkheid. Op het moment verwachten wij, naast de gebruikelijke punten, in ieder geval de volgende onderwerpen te behandelen tijdens deze ALV:

 • Benoeming (interim-)voorzitter
 • Vacatures bestuur
 • Jaarverslag en jaarrekening 2019
 • Actieplan 2020+
 • (Meerjaren)begroting in scenario’s
 • Olympische Spelen
 • Continuïteit controleraad

Deze voorlopige agenda wordt nog aangevuld en u wordt natuurlijk in staat gesteld andere punten aan te leveren.

Zoals gezegd werken wij aan een aantal (nood-)scenario’s, die aan de ene kant de effecten van Covid-19 dempen en aan de andere kant het mogelijk wegvallen van de hoofdsponsor opvangen. De maatregelen die daaruit voortvloeien, gaan directe gevolgen hebben voor de organisatie en activiteiten van het Watersportverbond. Dit vraagt dus ook een nieuw plan. De beoogd voorzitter zal in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) het actieplan van het bestuur presenteren en de manier waarop hij dit samen met u wil oppakken.

Op vertrouwelijke basis zullen onze leden, z.s.m. en uiterlijk 1 mei, vergaderstukken vooraf ontvangen. Wij betrekken natuurlijk ook de controleraad in de aanloop naar de ALV.

Beste leden, hopelijk ziet de wereld er over een paar maanden een stuk rooskleuriger uit en kunnen we weer op het water van onze sporten genieten. Tot die tijd houden we u zo goed mogelijk op de hoogte en wil ik u namens het bestuur en alle medewerkers van het Watersportverbond het allerbeste toewensen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Dit kan via:

 • arno.van.gerven@watersportverbond.nl
 • voorzitter@watersportverbond.nl
 • secretaris@watersportverbond.nl

Als er aanleiding toe is, zullen wij telefonische of online bijeenkomsten inplannen om dringende zaken op korte termijn met elkaar op te pakken.

Pas goed op uzelf en wees voorzichtig.

Namens het bestuur, 

 

Jan Stelwagen
Waarnemend voorzitter 

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond