Aanmelden Nederlandse Kampioenschappen in 2020

Inmiddels zijn er 90 kampioenschappen aangevraagd.Organiseert jouw vereniging in 2020 ook een (Open) Nederlands Kampioenschap maar is die nog niet aangevraagd? Vraag die dan hier zo spoedig mogelijk aan.

3 december 2019

Inmiddels zijn er 90 kampioenschappen aangevraagd.

Organiseert jouw vereniging in 2020 ook een (Open) Nederlands Kampioenschap maar is die nog niet aangevraagd? Vraag die dan hier zo spoedig mogelijk aan.

Let wel dat de NoR en SI's van Nederlandse Kampioenschappen goedgekeurd moeten worden door de Reglementen Commissie. De juiste formats voor 2020 staan vanaf medio december op onze nieuwe website, maar kan je ook alvast opvragen bij wedstrijdsport@watersportverbond.nl
Overigens zien we ook graag dat verenigingen en klassenorganisaties hun overige wedstrijden aanmelden. Dat kan door naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl een mail (of Excel-bestand) te sturen met:

  • Naam evenement
  • Start- en einddatum
  • Website organiserende vereniging of website evenement
  • Klasse of klassen (graag volledig uitschrijven, dus niet meer 'Alle erkende open eenheidsklassen')

De vermelding van de klasse(n) is van belang in het kader van het Reglement Erkennen en Afvoeren van Klassen. Hierin staan immers vereisten met betrekking tot de georganiseerde wedstrijden voor een Nationale klasse. De controle vindt plaats op basis van de meerjarenkalender.  
Voor zaken rondom evenementen, kampioenschappen en de wedstrijdkalender is de afdeling Wedstrijdsport te bereiken via wedstrijdsport@watersportverbond.nl

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond