Zie hier voor meer informatie.

(Youth) Sailing Champions League / (Y)SCL en Eredivisie (Jeugd) Zeilen / ED(J)Z zijn onderdeel van de International League Sailing Association (ISLA).

Deelname aan deze wedstrijden is vanwege het format noodzakelijkerwijs gelimiteerd en is voor (Y)SCL op basis van uitnodiging.

Voor deelname limitatie aan ED(J)Z verwijzen we naar het reglement.

Voor deelname aan SCL zal uitnodiging gebeuren op basis van de einduitslag (van teams die voldoen aan deelname eisen SCL) van de EDZ van het voorgaande jaar. 

Voor 2020 betreft dit de top 4 van de EDZ 2019

Voor YSCL zal uitnodiging gebeuren op basis van de einduitslag (van teams die voldoen aan deelname eisen YSCL) van de EDZ en JEDZ van het voorafgaande jaar. Het Watersportverbond behoudt één wildcard, toe te kennen aan een team dat in het voorgaande jaar deelnam aan EDZ met een voldoende breed jeugd contingent (volgens definitie YSCL), maar niet altijd in YSCL conforme opstelling aan de start verscheen. 

Bij ontbreken van een ED(J)Z in 2019 betreft dit voor 2020 de top 2 van teams die voldoen aan deelname eisen SCL van de EDJZ 2020 en een nog te bepalen team dat voldoet aan deelname eisen SCL vanuit EDZ.

In voorkomende gevallen waarin bovenstaande niet voldoet, zal ISLA in overleg met het Watersportverbond bepalen welke teams worden uitgenodigd.

Eredivisie Zeilen 2020 - Speelronde Braassem - AFGELAST
13 maart 2020 - 15 maart 2020
WV Braassemermeer Braassemermeer

De partners van het Watersportverbond