In aanloop naar de Algemene vergadering heeft het bestuur een financieel vragenuur en een informatiesessie ten behoeve van de statutenwijzigingen georganiseerd en wel op dinsdag 11 mei. Het financiële vragenuur start om 19.15 uur en de informatiesessie om 20.30 uur..

Klik hier voor alle stukken.

Financieel vragenuur en Informatiesessie
11 mei 2021 Online

De partners van het Watersportverbond